Toprak Horizonları

Toprak Horizonları

 

O Horizonu

Alglar ve diatomolar gibi su altı bitkilerinin aktiviteleri sonucunda birikerek oluşan,

organik materyallerin ve bunların ölü artıklarından meydana gelen limnik kat dışında, organik maddenin hakim olduğu katlardır ve mineral bir toprağın üzerinde; gömülü ise profilin derinliklerinde bulunabilir. Bir kat organik horizon olarak tanısı için l laboratuvar sonuçlarında ihtiyaç bulunur. Bunun için, araştırılan horizonun minarel kısmının %60ı veya daha fazlası kil ise, en az %18’i organik karbon olmalıdır. Minarel kısmın %0-60 arasında kil kapsaması durumunda ise organik karbon oranları, kil yüzdesinin 0.1’le çarpımı ile 12’nin toplamı kadar olmalıdır.

O1: Bitki ve hayvan artıklarının sadece zayıf derecede ayrışma gösterdiği ve gözle tanımlanacak kadar, özgün şekillerde bulunan organik horizondur.

Oe: Bitki ve hayvan artıklarının orta derecede ayrıştığı organik horizondur.

Oa: Bitki ve hayvan artıklarının yüksek derecede ayrışma gösterdiği ve orijini gözle tanımlanamayacak kazar bozuşmaya uğramış organik horizon.

 
 

A Horizonları

 

Yüzeyde veya yüzeye yakın oluşmuş humufiye olmuş organik maddenin birikerek, mineral kısımla karıştığı ve çoğu zaman altındaki horizonlardan daha koyu rengi ile ayrılabilen E ve B horizonlarının özelliklerini yansıtmayan; altında yer alan C horizonlarına geçit oluşturan; mekanizasyon işlemleri sonucunda sürüm yoluyla, toprağın karıştırıldığı katlardır.

 

E Horizonları

 

Silikat kili, demir, alüminyum veya bunların kombinasyonlarının kaybedilmesi sonucunda geride kuvars ve/veya diğer ayrışmaya dirençli materyalin yerinde birikerek, kum ve silt zerrelerinin yoğunlaşmasıyla oluşan mineral horizonudur. Bir E horizonu, A horizoununa oranla genellikle daha açık renkli ve daha düşük organik madde içerir. B horizonuna görede daha hafif tekstüre ve daha yüksek renk parlaklığına sahiptir.

 
 

B(illival) Horizonları

 

 

Demir ve alüminyum oksitler ve silikat killeri gibi materyalerin maksimum derecede biriktiği illiviyasyon katıdır. Kurak bölgelerde kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat ve diğer tuzlar B horizonunun içinde toplanabilir. A, E ve O horizonlarının altında oluşmuş ve hakim olarak (1) Karbonatlar, jips, silika, humus, silikat killeri, demir, alüminyumum yalnız veya birlikte biriktiği, (2) karbonatların uzaklaştırıldığI olaylarının bulunduğu, (3) seskioksitlerin konsantrasyonunun arttığı, (4) silikat kil formunun başkalaştığı, (5) altındaki ve üstündeki horizonlara oranla daha belirgin, kırmızımsı renk katının seskioksit kaplamaları ile oluştuğu, (6) granüler, blok ve prizmatik strüktürün daha kuvvetli derecede oluştuğu, (7) ve yukarıdaki maddelerin kombinasyonunun görüldüğü horizonlardır.

 
 
 

C Horizonları

 

Solum (A ve B)un altında pekişmemiş (genellikle nemli koşullarda kürek yardımıyla kazılabilen) materyaldir. Bu horizonu oluşturan metaryel soluma benzer olabilir veya olamaz. Solumu oluşturan olaylar tarafından az derecede etkilenmiş ve temel biyolojik faaliyetlerin dışındaki bölgedir. Sert anakayalar dışında, pedogenetik (toprak yapan olaylar) işlemlerce az etkilenmiş O, A, E veya B horizonlarının özelliklerini üzerinde barındırmayan horizonlar veya katmanlardır. Ana biyolojik aktivite bölgesinin dışındadır ve çok az derecede solumu oluşturan işlemlerden etkilenmiştir.

 
 

R Katları

 

Granit, bazalt, siyenit, trakit, Riyolt, andezit, kuarsit, kireçtaşı, kumtaşı, gabro v.s. gibi sert jeolojik materyalleri temsil eder. Ana kaya nemli iken bile bir kürekle kazılamaz.

 

Yorum ekle