Toprak Horizonları

 

O Horizonu

Alglar ve diatomolar gibi su altı bitkilerinin aktiviteleri sonucunda birikerek oluşan, organik materyallerin ve bunların ölü artıklarından meydana gelen limnik kat dışında, organik maddenin hakim olduğu katlardır ve mineral bir toprağın üzerinde; gömülü ise profilin derinliklerinde bulunabilir. Bir kat organik horizon olarak tanısı için l laboratuvar sonuçlarında ihtiyaç bulunur. Bunun için, araştırılan horizonun minarel kısmının %60ı veya daha

1. Toprak nedir?

 

Toprak arzın yüzeyini bir kaç milimetre ile birkaç metre arasında örten; çeşitli kayaçların ve organik materyalin ayrışmasında oluşan; içinde ve üstünde geniş bir canlılar alemi barındıran;