Toprak

1. Toprak nedir?

 

Toprak arzın yüzeyini bir kaç milimetre ile birkaç metre arasında örten; çeşitli kayaçların ve organik materyalin ayrışmasında oluşan; içinde ve üstünde geniş bir canlılar alemi barındıran;

karasal bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan; topoğrafyanın, yeryüzünün karasallaşma süreci içindeki farklı zaman dilimlerinde karşılıklı etkileri sonucunda ortaya çıkan ve çoğu kez birbirlerinden farklı katmanlardan kurulu canlı, dinamik ve üç boyutlu bir ortamdır.

 

Bir toprağın alt sınırı; diğer bir ifade ile toprak tanımına uyan derinliği normal olarak biyolojik son bulduğu bölgeye kadardır.

 

Bilimsel değerlendirme ile toprağın alt sınırı, toprak yapan faktörlerin oluşturduğu A, E ve B horizonlarının toplam derinliği olan solun’un derinliği kadardır. Horizonlar hakkında detaylı bil istiyorsanız tıklayın: Toprak Horizonları

 

1.1 TOPRAKLARIN OLUŞUMUNA NEDEN OLAN ANAMETERYAL VE ANAKAYA

 

Toprak oluşumu iki ayrı aşama altında incelenir. Bunlar: 1- Ana maddenin birikimi ve 2- Profil içinde farklılaşma ile horizonların oluşumudur. Bu iki aşamanın belli bir bitiş ve başlangıç sınırı yoktur. Jeolojik materyaller, içlerinde ayrıcalıklı bir çok minareli içeren kayaçlardır. Toprak oluşumuna yön ve ana kayası, farklı jeolojik devirlerde oluşmuş çeşitli kayalar ve tortulardır. Magmatik, metamorfik ve tortul kayaçlar, toprak oluşumunun ilk dönemlerinde jeokimyasal ayrışma ürünlerini ortaya çıkarırken, ilerleyen zamanla birlikte toprağa alt işlemler ve reaksiyonlar pedokimyasal ayrışma ürünlerini oluştururlar.

 

Ana kaya, toprakları oluşturan ana materyalin oluşumuna hizmet eden granit, bozalt, andezit, siyenit, kumtaşı veya kireçtaşı v.s. gibi pekişmiş kayaçlardır.

 
 
 
 

 

 

Yorum ekle